002cc白菜资讯_400全讯白菜网|首页

服务热线:002cc白菜资讯

CROWN DSI 功放
2016-11-08 16:41:59   点击:


输出功率
  立体声(每个通道) 桥接单声道
DSi 1000 700W 475W 275W 1400W 950W
DSi 2000 1000W 800W 475W 2000W 1600W
DSi 4000 1450W 1200W 650W 3000W 2400W
DSi 6000 3000W 2100W 1200W 6000W 4200W
           
灵敏度
           
8Ω额定输出 4Ω额定输出 2Ω额定输出    
DSi 1000 1.4V 1.3V 1.1V    
DSi 2000 1.4V 1.2V 1.0V    
DSi 4000 1.4V 1.3V 1.0V    
DSi 6000 1.4V 1.4V 1.1V    
           
技术参数          
频率响应 ±0.25 dB 从 20Hz 到 20kHz, 1W4Ω        
相位响应 (1W, 20Hz-20kHz) ±15°        
负载阻抗 适用于全部类型负载。额定 2 至 8Ω 立体声模式,4至16Ω 桥接单声道模式        
阻尼系数 从20Hz 到 500Hz 优于500        
信噪比(在标称8Ω功率,1Hz之下) 105 dB(A 计权)        
输入级 平衡输入并使用精度为1%的电阻器        
通道间串音 >80 dB 低于额定功率,20 Hz 到 1kHz        
共模抑制比 (CMR) >45 dB 从 20 Hz 到 1 kHz        
输入阻抗 20 kΩ 平衡; 10 kΩ, 非平衡        
+22dBu 典型值          
交流线路电压以及可用频率范围 100V, 120V-240V, 50/60 Hz        
闲置状态 <90W        
操作温度 0°C-40°C, 95% 相对湿度 (无凝露)        

Baidu
sogou